Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2011

kredka

- Mam iść tam za nim? - niespokojnie zapytał mistrz.

- Nie - odpowiedział mu Woland.- Po co iść za tropem tego, co się już skończyło?

— Bułhakow
Reposted frometerycznie eterycznie viabemygod bemygod
kredka
1105 800f 500
Zostań moją mordoklejką!
Reposted fromkerri-m kerri-m viabemygod bemygod
kredka
Chciałbym Cię dotknąć
Lecz dłonie zaciskam w pięść
(...)
Zaciskam zęby
Żeby więcej nie powiedzieć
— "Znam Cię na pamięć"; Cool Kids Of Death
Reposted fromciarka ciarka viabemygod bemygod
kredka
0654 12ba
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viabemygod bemygod
kredka
1337 b02a
Reposted fromhideandseek hideandseek viabemygod bemygod
kredka
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viabemygod bemygod
kredka
Ola: dziadek, co Ty robisz?
Dziadek: czytam
Ola: nekrologi?
Dziadek: sprawdzam, czy któryś nie jest mój.
— mój dziadek
Reposted fromlemmon lemmon viabemygod bemygod

February 17 2011

kredka
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viamnu mnu
kredka
Czyli z cyklu "po polskiemu".
Reposted bynatioszkaszarlottabrokenpromisekarlaaa

February 16 2011

kredka
3553 9884
Reposted fromkrolowanocy krolowanocy viamizuka mizuka
kredka
mój język chętnie to przedyskutuje z Twoim.
— pomiędzy 2 a 3 w nocy.
Reposted fromnicolaskim nicolaskim viamizuka mizuka
kredka
- Przepraszam - wymamrotał nagle - dlaczego ja właściwie płaczę, skoro mam wino?
— Michaił Bułhakow, "Diaboliada"
kredka
2833 d32c 500
Reposted fromPopla Popla viamizuka mizuka
kredka
1669 e649
nie ma to jak suszyć kasety.
Reposted fromPjbbbv Pjbbbv viamizuka mizuka
kredka
7527 54d1
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamizuka mizuka
kredka
2864 8f8e
Reposted fromohwow ohwow viamizuka mizuka
kredka
6486 4a04
Reposted fromtoffifee toffifee viamizuka mizuka
kredka
kredka
6233 bc19
Reposted from654675674 654675674 viamizuka mizuka
kredka
Reposted fromnameherhope nameherhope viamizuka mizuka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl